Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Sulu Söndürme Sistemleri

Yangın Dolabı, Sprinkler, Köpük ve Water Mist Sistemleri

 

Yangın Dolabı, Sprinkler, Köpük ve Water Mist Sistemleri

 

Sulu söndürme sistemleri; su deposu, yangın pompa grubu ve sabit boru tesisatından oluşan söndürme sistemleridir. 

Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatının, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemlerinin ve tesisatının nitelikleri, kul-lanılacak teçhizatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri; binanın ve binada bulunabilecek malzeme-lerin yangın türüne göre belirlenir.

Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.

Yangın dolapları tesisatı; bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit boru tesisatır. Tesisat, duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden oluşur. 

Sprinkler (Yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir.

Hidrant sistemleri, yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilir. Hidrant sisteminin itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.

Suyun tek başına söndürme etkisinin yeterli görülmediği maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun karışımlarda köpüklü söndürme sistemleri tesis edilir. Köpüklü sistemler, köpüklü yangın dolapları, köpük sprinkleri ve köpük nozülleri ile kurulabilir.

Water Mist (Su Sisi), sulu söndürme sistemleri grubundadır. Yatırım maliyeti diğer sulu söndürme sistemlerine göre daha yüksektir. Ancak klasik sulu sistemlere göre %90 oranında daha az su tüketmesi, suyun verdiği zararı ortadan kaldırdığından, arşiv, müze, server ve elektrik pano odaları gibi özel yerlerde kurulumu yapılır. 

Referanslar