Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Duman Egzost ve Basınçlandırma Sistemleri

Duman Egzost ve Basınçlandırma Sistemleri

 

Duman Egzost ve Basınçlandırma Sistemleri

 

Duman Egzost Sistemleri ile Asansör ve Merdiven Basınçlandırma sistemleri Yangın Korunum sistemlerinin ayrılmaz birer parçasıdır

 

Unutulmamalıdır ki yangınlardaki can kayıplarının çoğu dumandan zehirlenerek olmaktadır. Bu nedenle yangın anında ortaya çıkan duman ve zehirli gazların ortamdan uzaklaştırılması zorunludur.

İnsanların güvenli bir şekilde binadan tahliyesini sağlamak için kullanılan kaçış merdivenlerinin ve acil durum asansörlerinin de basınçlandırılması gerekir. Basınçlandırma, merdiven veya asansör kovanına basınçlı taze hava vermek sureti ile bu alanlara yangın dumanının dolmasını engellemek prensibine dayanır

 

Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapılan basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması gerekir.

Kurulması gereken basınçlandırma, havalandırma ve duman tahliye tesisatının yerleştirilmesi ve kullanılacak teçhizatın cinsi ve miktarı, binanın kullanım sınıfına, tehlike sınıfına, binada bulunanların hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangın önleme sistemlerinin özelliklerine göre belirlenir.

Konutlar hariç olmak üzere, bütün binalarda, merdiven kovasının yük-sekliği 30.50 m’den fazla ise, kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması gerekir. Bodrum kata ve üst katlara hizmet veren kaçış merdiveni aynı yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangına 120 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz bir duvar ile ayrılmış ve ayrı çıkış düzenlenmiş ise, merdi-ven yuvası için üst katların yüksekliği esas alınır.

Bodrum kat sayısı 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kaçış merdivenleri basınçlandırılır.

Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutların kaçış merdivenlerinin basınçlandırılması şarttır.

Yangın anında acil durum asansör kuyularının yangın etkisi altında kalmaması için acil durum asansörü kuyularının basınçlandırılması gerekir.

 

 

Referanslar