Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

HVAC Sistemlerinde Enerji Verimliliği

HVAC (Isıtma, Soğutma, Havalandırma)

 

HVAC Sistemlerinde Enerji Verimliliği

HVAC (Isıtma, Havalandırma ve Đklimlendirme) sistemleri, taze hava, ısıtma, soğutma ihtiyacı ve nem kontrolünün hepsini veya birini sağlamak için yapılarda kullanılan ekipmanları, dağıtım ağlarını ve terminalleri ifade etmektedir. HVAC sistemlerinin baslıca amacı istenilen iç hava kosullarını korumak ve sağlamaktır. HVAC sistemleri önemli enerji tüketicilerdir ve bu yüzden önemli enerji tasarruf imkanlarına sahiptir.

Sistemin Uygun Sekilde Projelendirilmesi

HVAC sistemlerinde yeralan elemanların uygun seçimi ve gerekli kapasite seçimi enerji verimliliğini etkileyen önemli bir tasarım kriteridir. Bu yüzden, HVAC sistemlerinin projelendirmesi asamasında gerçek iklim verileri kullanılmalıdır. Ayrıca ısı kazancı, iç ısı üretimi ve ısı kaybı yükleri doğru tayin edilmeli, bu kazançların soğutma ve ısıtma yüklerine dönüsümleri doğru tespit edilmeli ve gereksiz kapasiteli cihaz seçimi önlenmelidir

Uygun Isıtma ve Soğutmanın Kaynaklarının Tespiti

Günes, jeotermal, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir veya düsük maliyetli enerji kaynakları öncelikli tercih edilmelidir. Eğer elektrik fiyatlandırması zaman tarifesine bağlı ise, en büyük güçlü cihazlar mümkün olan en ucuz saatlerde çalıstırılmalıdır. Şehir kenarında bulunan otel, alısveris merkezleri veya binaların soğutma yükünün önemli bir kısmı, eğer fazla derin (pahalı) olmayan su kuyuları açma imkanı varsa, yer altı suyu kullanılarak karsılanabilir. Ayrıca absorbsiyonlu soğutma sistemleri kullanılarak soğutma için sarf edilen elektrik enerjisi çok düsük seviyelere çekilebilir. Kıs klimasında da ısı pompalarının bu tür sistemlerde kullanılmaları değerlendirilmelidir

Cihazların Gerektiğinde Çalıstırılması

Mekanların kullanım sürelerine uygun olarak HVAC cihazları devreye girip çıkmalıdır. HVAC cihazları, ilgili ortamın ısıl ataleti de gözetilerek enerji tasarrufu için sabahları ortam sıcaklığı, dıs hava sıcaklığı ve ilgili donanım kapasitesi gözetilerek olabildiğince geç devreye sokulmalı ve kullanım saatleri, iç ve dıs sıcaklık gözetilerek olabildiğince erken durdurulmalıdır. 

Isıtma ve Soğutmanın Sıralı Devreye Girmesi

Isıtma ve soğutma eszamanlı devreye girmemelidir. Merkezi havalandırma sistemleri soğuk dıs havayı ısıtma ve soğutmanın arasında kullanabilir. Bölgelere ayırma yada sistem seçimi eszamanlı ısıtma ve soğutmayı önlemek için kullanılabilir. Benzer sekilde nem alma ve nemlendirme sistemleri de eszamanlı yapılmamalıdır

Dıs Havadan Yararlanılması

Dış havanın kullanılması geçiş mevsimlerinde önemlidir. lkbahar ve sonbaharda ısıtma veya soğutma yerine bedava dıs hava kullanılarak önemli enerji tasarrufları sağlanabilir. Kazan dairelerinde ve merkezi ısıtma yapılan ortamlarda dıs hava sıcaklığına göre ayar değeri kaydırmaları ciddi enerji tasarrufları sağlamaktadır.

Sıcaklık Ayar Değerinin Kaydırılması

Ortam sıcaklık ayar değeri mekanda insan olup olmamasına göre kaydırılır. Bu strateji, öğle tatili gibi zaman dilimlerinde veya kızılötesi hareket hissedicileri yardımıyla gerçeklestirilir. Eğer ısıtma yapılıyorsa, sıcaklık ayar değeri daha düsük, soğutma yapılıyorsa sıcaklık ayar değeri daha yüksek bir değere kaydırılır. Böylece, ısıtma ve soğutma için gereksiz yere enerji harcanmamıs olur.

Egsoz Havasından Yararlanılması ve Enerji Geri Kazanımı

Đklimlendirme tesislerinde kurulacak, egzoz havası ile çalısacak ön ısıtma ve ön soğutma yapabilen enerji geri kazanım cihazlarının kullanımı çok büyük boyutlarda enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Ayrıca tesisin isletilmesinde değisik yükler için sistemi ayarlayarak, maksimum kapasitesinde çalıstırılmasını önleyecek otomatik kontrol sistemleriyle donatılması sonucu da önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.,

Sistem Bakımı ve Yalıtımın Önemi

Sistemlerde, zamanla ortaya çıkan enerji kayıpları iyi bir bakım ve temizlik programı ile ortadan kaldırılabilir. Bu amaçla, hava filtreleri sıksık kontrol edilerek, gerekli değistirmeler ve temizlikler öngörüldüğü sekilde yapılmalıdır. Bunun yanı sıra tesisin elemanlarının (kazan, hava kanalları vb.) yalıtımı ve yapının yalıtımı enerji tasarrufu ve isletme maliyetleri açısından büyük önem tasımaktadır.

Son Kullanıcının Uygulaması Gereken Tedbirler

Mühendislik çözümleri gerektirmeyen son kullanıcıların alıskanlıklarını değistirmesi veya enerji tasarrufuna gereken dikkati vermesi gibi basit tedbirlerle enerji verimliliği sağlanabilir. Örneğin aydınlatma elemanları ve ısı üreten diğer cihazların kullanılmasındaki dikkat hem yapının enerji tasarrufunu hem de HVAC sisteminin enerji tasarrufunu sağlar

 

Referanslar