Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Gazlı Söndürme Sistemleri

AEROSOL, FM200, NOVEC1230, CO2 Söndürme Sistemleri

 

Gazlı Söndürme Sistemleri

 

Yangının oluşabilmesi için yanıcı maddelerin belirli bir sıcaklığa ulaşabilmesi ve ortamda yeterli miktarda oksijen miktarının bulunması gerekmektedir. Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16'nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16'nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14'ün altına düşmesi halinde yanma sonlanır. 
 

Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve mahallerde bulunan donanımların kullanımlarının söndürme işleminin akabinde sağlayabildikleri için yaygın kullanım alanları bulunmaktadır.

 

 

Gazlı Söndürme Sistemleri:
 

 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) odalarında
 • Bilgisayar, sunucu (Server), kontrol odalarında
 • Türbinlerde (Hes, Termik Santral, Rüzgâr Türbinlerinde)
 • Trafolarda
 • Elektrik dağıtım pano odalarında
 • Arşiv ve müzelerde
 • Laboratuvarlarda
 • Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,
 • Kablo Galerilerinde
 • Doğalgaz dağıtım istasyonlarında
 • Yüzer ve sabit platformlarda
 • Gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Söndürme ajanı konfigürasyonu oldukça zengin olan gazlı söndürme sistemlerinde, HFC (Hidroflorokarbon) grubu gazlar, Novec1230, karbondioksit ve inergen gazlar söndürme ajanı olarak kullanılmaktadır. 
 

HFC (Hidroflorokarbon) grubu gazlar ve Novec1230 söndürme sıvısı gibi elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddeler “Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu tür ajanlar ortam sıcaklığını düşürerek tutuşma sıcaklığının altına indirmektedirler.
 

 

• AEROSOL SÖNDÜRME SİSTEMİ

 • Kolayca yangın algılama ve söndürme sistemlerine bağlanabilir.
 • Yangının yayılmasını ve dolayısıyla dolaylı maliyetlerin sınırlandırılmasını sağlayarak mümkün olduğunca yangını kaynağına yakın bir koruma sağlar, bir bölme ya da nesnenin içine monte edilebilir.
 • En az 15 yıllık bir servis ömrü vardır ve akredite edilmiştir.
 • Basınç içermez, basınca neden olmaz, dolayısı ile kolay taşınabilir ve monte edilebilir.
 • Aktivasyon tam otomatik ve manuel (bağımsız) olarak yapılabilir.
 • Elektrik enerjisi veya güç kaynağı kullanmadan çalışabilir.
 • Portatiftir ve yerden tasarruf sağlar.
 • Rina Sertifikasyonuna sahiptir. 98%. Ortam sıcaklığı kadar% 98 nem ile -50 ° C ile
  + 75 ° C arasında değişen ortamlarda kullanılabilir.
 • Devam eden (üretim) işlemlerinde sistemsel herhangi bir kesinti olmadan, kolay
  ve hızlı monte edilebilir.
 • Diğer geleneksel gazlı ve tozlu sistemlere göre bakım gerektirmez.
 • İnsanlara ve hayvanlara zararı yoktur.
 • Çevre ve ozon dostu bir üründür. Ozon tüketme potansiyeli (sıfır) yoktur.
 • Oksijen seviyelerini tüketmez.
 • Temini ve montajı kolaydır. Taşınabilir ve yer değiştirilebilir.
 • Zaman ve paradan tasarruf sağlar.

 

ALTIN MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DSPA.TR ' nin İSTANBUL YETKİLİ SATICISIDIR

 

 

• FM 200 (HFC227ea) ®
 

Heptafluoropropane (FM 200 (HFC227ea) ®), halokarbon gazların kullanımlarının sınırlandırılmasının ardından yaygın olarak kullanılan söndürme temiz gazlı söndüre sistemi ajanlarından biridir. Oksijen oranını yüksek oranlarda düşürmediği için içerisinde insan bulunan mahallerde uygulanabilir. Bu ajan depolandığı silindirler içerisinde azot (N2) basınçlandırılması ile sıvı halde bulunur ve ajanın silindirden nozula olan akımı basınçlandırmada kullanılan azot (N2) sayesinde olur. FM 200 nozullardan gaz fazında boşalır.
 

Heptafluoropropane (FM 200 (HFC227ea) ®) gazı; 

Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.

Ozona zarar vermez

Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez

Az yer kaplar

Hızlı söndürme sağlar (Boşalma süresi 10 sn.)

 

• NOVEC 1230 ® (KETON)

3M™ Novec 1230; söndürme ajanı sıvı halde depolanabilmesi ve nakledilmesi nedeni ile tercih edilen alternatif bir söndürme ajanı haline gelmiştir. 3M™ Novec 1230 çevre dostu olduğu kanıtlanmış temiz gazlı söndürme sistemidir. Atmosferik ömrü diğer HFC (Hidroflorokarbon) sınıfı gazların aksine kısadır. 3M™ Novec 1230 söndürme sıvısı azot (N2) ile basınçlandırılır ve ajanın silindirden nozula olan akımı basınçlandırmada kullanılan azot (N2) sayesinde olur.
 

3M™ Novec 1230 söndürme sıvısı;
Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.
Ozona zarar vermez
Atmosferik ömrü kısadır (5 Gün)
Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez
Az yer kaplar
Hızlı söndürme sağlar (Boşalma süresi 10 sn.)
Yüksek söndürme kapasitesine sahiptir.
Yeniden dolumu kolaydır.
Oda sıcaklığında sıvı haldedir.
Taşınması kolaydır.

Karbondiosit ve inergen grubu gazlar fiziksel olarak söndürme yaparlar. Bu tip söndürücü ajanlar; uygulama yapılan mahal içerisindeki oksijen seviyesinin %21’den %14 seviyesine hacimsel olarak indirgenmesi (çoğu yanma türleri bu düşük seviyelerde tutuşma yaratamaz.) ve soğutma etkisi ile ortamda oluşan ısıyı soğurması sayesinde, muhtemel yangınları başarılı bir performans ile söndürür. 

 

• KARBONDİOKSİT (CO2)

Gazlı sabit yangın söndürme sistemlerinde kullanılan en eski ve en yaygın söndürme ajanı karbondioksit (CO2) gazıdır. Atmosferik basınçlardaki karbondioksit (CO2), renksiz, kokusuz ve iletken olmayan, alanı veya hacmi korumak için hızlıca ve etkili bir şekilde nüfuz edebilen bir gazdır. Yoğunluğu, havanın yoğunluğunun bir buçuk katı kadardır. Hem boğucu etkisi hem de havadan ağır olması nedeni ile insan bulunan mahallerde kullanılması önerilmez. Ani soğutma etkisinden dolayı narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu mahallerde, ayrıca boğma etkisinden dolayı insanlı mahallerde kullanılması sakıncalıdır. Lokal (Bölgesel) uygulamalarda kullanılmasına izin verilen tek söndürme ajanıdır. Karbondioksit (CO2) gazlı söndürme sistem düşük basınç ve yüksek basınç sınıflarında uygulanabilmektedir. Yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç duyulan sistemlerde depolama kapasitesinin yüksekliği nedeni ile düşük basınçlı karbondioksit sistemleri kullanılmaktadır.
 

Karbondioksit (CO2) ; 
Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.
Ozona zarar vermez
Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez
Lokal veya hacimsel söndürme sistemleri için uygulanabilir
Yüksek söndürme kapasitesine sahiptir.
Yeniden dolumu kolaydır.

 

İNERGEN GRUBU GAZLAR

Doğada kendi başlarına bulunan azot ve argon gazlarının yalnız başlarına ya da hem bir birleri ile hem de karbondioksit ile belirli oranlarda karıştırılması ile inergen gaz ajanları elde edilir. Bu söndürme ajanları mahalde bulunan oksijen oranını yanma sınırının altına indirmekte ve yangını söndürmektedir. Boğucu etkilerinin insan nefes alma sınırlarında kalması nedeni ile insan bulunan hacimlerde kullanılabilir. Yoğunlaşma veya ısı şokları yaşatmaz dolayısı ile narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu mahallerde de kullanılmasına izin verilir. İnergen grubu gazlar toksik değildir ve söndürme sırasında toksik ve korozif parçalara ayrışmaz.

Inergen Gazlar;
Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.
Ozona zarar vermez
Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez
Yüksek söndürme kapasitesine sahiptir.
İnsan bulunan mahallerde uygulanabilir
Yeniden dolumu kolaydır.

 

Referanslar