Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için Teşekkürler

Aerosol Söndürme Sistemleri

Aerosol Söndürme Sistemi

 

Aerosol Söndürme Sistemi

Aerosol söndürücüleri yangını bastırma ve söndürme amaçlı kullanılmaktadır. Ürünlerimiz dünya çapında birçok hükümet tarafından itfaiyelerde ilk müdahale ve bir çok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Katı Potasyum (KPS) Aerosol Söndürme Nedir?

Katı Potasyum Söndürme (Kısaca KPS) sistemi, roketler, uzay mekikleri ve denizaltıların da kullanılan söndürme sistemidir. Sağladığı artı değerler göz önüne alınarak yangın riski bulunan tüm ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Sıkıştırılmış mikronize katı potasyumdan oluşur ve iletken değildir.

Nasıl Çalışır?

Gaz içerisinde asılı duran küçük katı ya da sıvı parçacıklardan oluşan aerosol sistemi maddenin önce buharlaşması, ardından yoğuşması süreçleriyle ortaya çıkan ultra-ince bir söndürme maddesi saçarak çalışır. Elektriksel, termal ve manuel olarak tetiklenebilir.

Nasıl Söndürür?

Aşağıda şekilde görüldüğü üzere yangın ortamına giren aerosoller yangını oluşturan elementleri bünyesine alır, elemine eder ve yangını söndürür. Ortamdaki oksijen canlı yaşaması için gerekli olan sınırın altına düşmez.

 

DİĞER SİSTEMLER İLE KARŞILAŞTIRMA :

Ortam Sızdırmazlık ;

Bilindiği gibi gazlı söndürme sistemleri tasarlanırken günümüze kadar gelmiş veya tercih edilmiş akışkan gazlardan oluşan basınçlı sistemler ortamdan sızmaya meyillidir. Bundan dolayı söndürme sistemi kurulacak ortamda sızdırmazlık gerekliliği sistemin verimini arttırmak için çok önemli bir kireterdir.
Aerosol Söndürme tesis edilecek alanların %100 sızdırmaz olması gerekmez. Hava dan hafif olan partiküller atmosferde(ortamda) asılı kalarak yangının kaynağına nüfus eder ve sızdırmaz olan ortamlarda yeniden yangın oluşumunu engeller.
Ortamın sızdırmaz olması bir avantaj sağlayarak aerosol içeride kaldığı sürece (yaklaşık 4 saat) ortamda yeniden yangın oluşmasını engeller.
Halon alternatifi gazlar olarak bilinen FM200 - NOVEC vs. söndürme sistemleri kurulurken Sızdırmazlık ve izolasyonu yapılmalıdır. Bakım yönemelik ve uygulama esaslarına göre 5 yılda bir defa olmak üzere ortam Sızdırmazlık testleri yapılmalıdır.Bu uygulamaların hepsi iletme maliyetlerinin devamlılığı ve ekstra maliyetler getirecektir.

Kaçak testi ve kontrolü ;

Basınç içeren, borulama gerektiren, tesisat gerektiren yangın söndürme sistemleri periyodik bakımları esnasında kaçak kontrol ve testleri yapılması gerekir.
Aerosol söndürücüler basınç içermezler ve basınçlı kaplar gibi bakım gereklilikleri bulunmamaktadır. Çelik kaplar içerisine sıkıştırılmış mikronize katı potasyum içerir.
Aerosol sistemler bakım işletme maliyetleri yoktur. Aerosol söndürücüler 5 yılda bir defa ateşleyici kontroleri yapılarak (teknik ekiplerin kolaylıkla yapabileceği bir ölçümlemedir) bunun dışında bakım gerektirmezler.

Temin ve montaj kolaylığı ;
Bilindiği gibi piyasada bilinen mevcut gazlı söndürme sistemleri montaj için boru ,nozül, hortum, vana, tüp odası gibi ekstra alan ve işçilik gerektirir. Sisteminizi sonradan tasarlıyorsanız bu inşaat işi gerektiren sıkıcı bir durumdur. Aerosol söndürücüler portatif ebatlara sahiptirler. Tüp odası, tesisat, borulama gibi ekstra işçilik gerektirmezler. Bu avantajı sayesinde kurulum aşamasında ve işletme sırasında müşteriye ileride yapılabilecek yer değişiklikleri ile taşınma esnasında zaman ve maddi kayba uğranmasını engeller.

Ömür ;
Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik MADDE 98- (5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.
Halon alternatifi olarak piyasada tercih edilen basınçlı kaplar içerindeki gazın sağlıklı kullanım ömrü 10 yıl olarak belirlenmiştir. 10 yılını doldurmuş gazlar zaman ile metal ile etkileşime geçerek kirlenir ve özelliğini yitirir.
Aerosol sistemler yönetmelik MADDE 98- (5) belirtilen uzun süre kullanımlı ve üretici tasarımına göre değişen 6 yıldan başlayarak 20 yıla kadar değişen depolama ve hizmet süresi bulunmaktadır.

 

YENİDEN YANGIN OLUŞUMUNU ENGELLER

Halon Alternatifi diğer gazlı sistemler söndürme işlemini tamamladıktan sonar, yeniden dolum yapılıncaya kadar yeniden çıkabilecek veya söndürme sonrası tekrar alevlenebilecek bir tehlikeye karşı korumasızdırlar.
Aerosol ’ün diğer bir karakteristik özelliği de çevrede etkisini yavaş kaybetmesi sürecidir (madde katmanlaşır). Böylece ateş yatağının yeniden alev almasına engel olacak sakinliğin muhafaza edilmesini sağlar.
Aerosol KPS sistemler ise söndürme sonrasında ortamda asılı kalırlar ve ortam havalanıncaya kadar max. 4 saat süre ile yangının tekrar reaksiyona geçmesini engeller.

İLETKEN DEĞİLDİR.
Binaların yangından korunmasına dair yönetmelik ikinci bölüm MADDE 96-(4) Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz.

 

NERELERDE KULLANILIR :

Özellikle elektrik odaları, trafo odaları, tesisat odaları ve şaftları elektrik ve hassas elektronik ekipmanların bulunduğu alanlarda su ile söndürme yapmak tehlikenin büyümesine suyun yıkıcı etkilerinin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
 Kazan daireleri ve gaz odalarında,
 Trafo ve Jeneratör odalarında,
 Bilgi İşlem sistem odalarında,
 Elektrik ve Güç kaynağı-UPS pano ve odalarında,
 Kablo şaftlarında,
 Sterilizasyon gerektiren laboratuvar ve sağlık tesislerinde,
 Müzelerde, kültür, sanat ve kongre alanlarında, tarihi koruma alanlarında,
 Devlet arşiv ve depolarında, korunması gereken değerli evrak depolarında,
 Gümrük depoları ve işlem merkezleri,
 Kara, Deniz ve hava taşımacılığı ile ilgili tüm kapalı alanlarda,
 Hükümet para basım merkezi, matbaalar, basım evleri,
 Ceza ve İnfaz kurumları ile altyapılarında,
 Kolluk kuvvetleri ve askeri tesisler ile altyapıları,
 Dijital görüntüleme cihazlarının bulunduğu odalar,

Ayrıca aerosol sistemler yüksek nemli ortamlarda kullanılabilirler. Ürünler %98 nem bulunan ortamlarda (yatlar, gemiler) etkili bir söndürme ekipmanı olarak kullanılır.
DSPA aerosol söndürücüler Rina Sertifikasına sahiptir.
Diğer Gazlı söndürme sistemleri Nemli ve su basmış ortamlarda kullanmaya uygun değildir. Üreticiler Referans belgesi olarak Denizcilik materyalleri ve Ekipmanlarının test ve sertifikalandırılması için ULC tanıklık testleri ile RINA belgesine sahiptir.

 

DSPA Aerosol Söndürücü sistemlerin avantajları;

 • Kolayca yangın algılama ve söndürme sistemlerine bağlanabilir.
 • Yangının yayılmasını ve dolayısıyla dolaylı maliyetlerin sınırlandırılmasını sağlayarak mümkün olduğunca yangını kaynağına yakın bir koruma sağlar, bir bölme ya da nesnenin içine monte edilebilir.
 • En az 15 yıllık bir servis ömrü vardır ve akredite edilmiştir.
 • Basınç içermez, basınca neden olmaz, dolayısı ile kolay taşınabilir ve monte edilebilir.
 • Aktivasyon tam otomatik ve manuel (bağımsız) olarak yapılabilir.
 • Elektrik enerjisi veya güç kaynağı kullanmadan çalışabilir.
 • Portatiftir ve yerden tasarruf sağlar.
 • Rina Sertifikasyonuna sahiptir. 98%. Ortam sıcaklığı kadar% 98 nem ile -50 ° C ile
  + 75 ° C arasında değişen ortamlarda kullanılabilir.
 • Devam eden (üretim) işlemlerinde sistemsel herhangi bir kesinti olmadan, kolay
  ve hızlı monte edilebilir.
 • Diğer geleneksel gazlı ve tozlu sistemlere göre bakım gerektirmez.
 • İnsanlara ve hayvanlara zararı yoktur.
 • Çevre ve ozon dostu bir üründür. Ozon tüketme potansiyeli (sıfır) yoktur.
 • Oksijen seviyelerini tüketmez.
 • Temini ve montajı kolaydır. Taşınabilir ve yer değiştirilebilir.
 • Zaman ve paradan tasarruf sağlar.

 

DSPA PANO TİPİ SÖNDÜRÜCÜLER :

 Toksit etkisi olmayan yangın söndürme aracı.
 Avrupa Standartları Komitesi CEN/TR Sertifikasyonu.
 15276-1, NEN-ISO 15779, UL 2775 ve BRL K23001
uygunluk.
 (ATEX)Avrupa Parlamentosu Potansiyel Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ekipman direktif 94/9 /EC.

DSPA aerosol söndürücüleri son derece etkili bir sabit söndürme sisteminin parçası olarak kullanılabilir. Termal kablo ile aktivasyon sonrasında, bir aerosol bulutu şeklinde ortama püskürerek, hacimsel yoğunluk oluşturulur. A, B, C sınıf yangınlarda etkilidir.
DSPA 01/11, 02/11 ve 03/11 termal söndürücüler basınçlı değildir ve koruma gerektiren Elektrik AG-OG PANO, Asma tavan, yükseltilmiş zemin, kablo kanallarında, ulaşım araçları ve dar bölmelerin korunması için tavsiye edilir.

 

DSPA GENEL AMAÇLI SÖNDÜRÜCÜLER :

Arşivler, Kütüphaneler, müzeler, depolama alanları, trofo odaları vb.

DSPA aerosol jeneratörleri, endüstriyel üniteler ve binalar, enerji nesneleri, depolar, garajlar, ikamet amaçlı kullanılmayan diğer alanlar gibi boş ve normal olarak kullanılmayan alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Yangının yayılmasında “yayılma” radikalleri (OH, H ve O) temel unsurlardır. Aerosol ajanları, yangını (esasen), yangın alanındaki bu serbest radikallerle kimyasal etkileşime maruz bırakarak bastırır ve böylece devam eden yangın reaksiyonunu kesintiye uğratır. DSPA jeneratörü, tipik olarak 5 mikrondan küçük bir çapa sahip, esas olarak bileşenler olarak potasyum radikalleri olan katı parçacıklar olarak boşaltılır. Bir yangının alevli bölgesine girdiğinde, aerosol yanma sırasında ortaya çıkan yangın radikalleri ile reaksiyona girer (hidrojen, oksijen ve hidroksiller).yangının söndürülmesinde. Küçük aerosol parçacıkları, bu radikalleri yakalamak için onları etkili söndürme maddeleri yapan geniş bir yüzey alanı sağlar.

 

ALTIN MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞT. DSPA.TR' nin İSTANBUL YETKİLİ SATICISIDIR

 

 

 

Referanslar